You are in goood hands!

Want bij Route 18 werken we samen aan jouw toekomst.
Header
Met wie hebben wij het genoegen?

Samen jouw route bepalen

Lees meerNeem contact op

Volwassen worden. Het gebeurt, het moet en het is soms knap lastig. Zeker als je te maken hebt met meer uitdagingen dan de gemiddelde persoon. Indien dat blijft opstapelen en gezonde spanning verandert in stress wordt genieten een uitdaging. Route 18 bepaalt samen met jou welke richting jij op wilt en welke ervaringen dat oplevert. Wat heb jij nodig? Hoe kunnen wij jou het beste helpen.


Lees meerNeem contact op

Hoe we dat precies doen?

Om samen jouw route uit te stippelen is het belangrijk dat we jou en jouw ouders/verzorgers goed kennen. Dat is de reden dat Route 18 jou als thuiswonende jongere een MAAT toewijst (Maatje Als Aanwezige Transitiebegeleider). Wij helpen jou bij de transitie om volwassen te worden. Om dit goed te kunnen doen vragen we wel om 100% commitment van jou en jouw ouder(s)/verzorger. We gaan dit traject namelijk samen aan.


Bekijk het stappenplan
Handen

Wat is ons doel?

We luisteren goed, ontmoeten elkaar regelmatig en samen creëren we kleine succesmomenten om een blijvend positieve flow te creëren. Zo krijg je stapje voor stapje meer regie over je leven als toekomstige volwassenen. Je MAAT wandelt mee en heeft kennis en ervaring in huis om mee te denken over álle (zorg)niveaus en het sociale domein. Samen met jou en je ouders voorkomen we zo onnodige zorg in de toekomst en kijken we naar wat wél mogelijk is.


Lees meer

Samen bepalen we de route

Lees meerNeem contact op

De zorg dragen voor een thuiswonend kind met een neurologische aandoening en/of lichamelijke beperking is lang niet altijd makkelijk. Route 18 is ontstaan vanuit zo’n thuissituatie. Samen met de jongere en met jullie als ouders/verzorgers, kijken we naar wat realistisch is en hoe we de kwaliteit van het (zelfstandige) leven van de jongere zo groot mogelijk kunnen maken. Samen pionieren we in een wereld die draait op specialistische zorg waarin het overzicht steeds meer verloren raakt.


Lees meerNeem contact op

Hoe we dat precies doen?

Door jullie te koppelen aan een MAAT (Maatje Als Aanwezige Transitiebegeleider). Deze begeleider zorgt te allen tijde voor korte lijntjes. Door elkaar thuis te ontmoeten zorgen we ervoor dat de transitiebegeleider ervaart wat er speelt, in de veiligheid van jullie eigen huis. We hebben daarin oog voor álle betrokkenen. Dus ook voor jou als ouder. We denken mee, maken lastige thema’s bespreekbaar en versterken jouw natuurlijke rol als ouder.


Bekijk het stappenplan
Handen

Wat is ons doel?

Onze transitiebegeleider ondersteunt jongeren gedurende het gehele transitieproces van kind zijn naar volwassen worden. Samen op avontuur, succeservaringen opdoen, een realistische toekomst ontdekken én zoveel mogelijk realiseren. Dat proces zorgt ervoor dat je weer meer op natuurlijke wijze kunt genieten van én met je kind. Ons gezamenlijke doel: gepaste ondersteuning bieden die leidt tot zoveel mogelijk zelfstandigheid bij de jongere in kwestie.


Lees meer

Samen staan we nóg sterker

Lees meerNeem contact op

Route 18 biedt een nieuwe vorm van ondersteuning en begeleiding voor thuiswonende jongeren met een neurologische aandoening en/of lichamelijke beperking. Samen met andere zorgprofessionals willen we onze krachten bundelen. Zo helpen we deze jongeren en hun ouders zo goed mogelijk op weg naar volwassenheid. Onze transitiebegeleider wordt toegewezen vanaf het 16e levensjaar en blijft enkele jaren nauw betrokken bij het proces.


Lees meerNeem contact op

Hoe we dat precies doen?

We begeleiden jongeren en hun ouders c.q. verzorgers tijdens het transitieproces naar een zoveel mogelijk zelfstandig volwassen leven. Hierbij is onze transitiebegeleider een verbindende factor tussen het sociale domein, het zorgdomein en de algemene ontwikkeling. Zo zorgen we er samen voor dat deze jongeren meer aansluiting vinden bij de wereld om hun heen. Zo vergroten we vanuit huis de zelfstandigheid middels meerdere (kleine) succeservaringen.


Bekijk het stappenplan
Handen

Wat is ons doel?

Route 18 wil zoveel mogelijk jongeren optimaal ondersteunen om vanuit een veilige, vertrouwde omgeving te werken aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Binnen vijf jaar wil Route 18 haar diensten uitbreiden naar meerdere doelgroepen die baat hebben bij een transitiebegeleider. Tot dan ligt onze focus op thuiswonende jongeren vanaf 16 jaar met een neurologische en/ of lichamelijke aandoening.


Lees meer

Vragen? Neem contact op!

Ben je nieuwsgierig geworden naar het Route 18 traject? We staan altijd open voor een verkennend gesprek om jouw vragen te beantwoorden.

Spreken we je snel?

© 2024 Route 18 - Alle rechten voorbehouden